Faculty
Chinese NameEnglish Name Title
鍾惠民 Hui-Min Chung Professor
謝文良 Wen-Liang Hsieh Professor
葉銀華 Yin-Hua Yeh Professor
古政元 Cheng-Yuan Ku Professor
黃星華 Hsing-Hua Huang Associate Professor
郭家豪 Jia-Hau Guo Associate Professor
李漢星 Han-Hsing Lee Associate Professor
梁婉麗 Woan-Lih Liang Associate Professor
黃宜侯 Yi-Hou Huang Associate Professor